John Chest sings “Hai gia vinta la causa” from Le nozze di Figaro